สพอ.ควนเนียงส่งมอบวัสดุโครงการฯ บ้านยางหัก หมู่ที่ ๒ ตำบลบางเหรียง

           

11 มิถุนายน 2563  นางสาวสมฤทัย  ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยนางสุภาวดี  ขวัญฤกษ์ พัฒนากรรับผิดชอบตำบลบางเหรียง ส่งมอบวัสดุโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว จำนวน ๓๐ ครัวเรือน ณ บ้านยางหัก หมู่ที่ 2 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 73 times, 1 visits today)