สพอ.ควนเนียง ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสมฤทัย  ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยนางสุภาวดี  ขวัญฤกษ์ พัฒนากรรับผิดชอบตำบลบางเหรียง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ระดับจังหวัด  ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองคล้า หมู่ที่ 1 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

 

(Visited 24 times, 1 visits today)