สพอ.ควนเนียงประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563

8 มิถุนายน 2563 นางสาวสมฤทัย  ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมข้าราชการ พช.ควนเนียง ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2563  และร่วมประชุมชี้แจงและลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2563 (รอบที่ 2) แก่เจ้าหน้าที่ พช.

(Visited 37 times, 1 visits today)