สพอ.ควนเนียงติดตามกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหน้าควน ม.13 และบ้านเกาะใหญ่ ม.8 ต.บางเหรียง

นางสุภาวดี  ขวัญฤกษ์ พัฒนากรรับผิดชอบตำบลบางเหรียง นำทีม Move for fund อ.ควนเนียง ประเมินศักยภาพ ตามโครงการ mobile clinic กลุ่มออมทรัพย์บ้านเกาะใหญ่ หมู่ที่ 8 และกลุ่มออมทรัพย์บ้านหน้าควน หมูที่ 13 ต.บางเหรียง

(Visited 46 times, 1 visits today)