3 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. นางสาวสมฤทัย  ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล  โดยมีนายดำรงศักดิ์  แก้วดวง  นายอำเภอควนเนียง เป็นประธานกิจกรรมฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนเนียง

เวลา 13.00 น. นางสุรีย์พรรณ  ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า-19 ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนเนียง

(Visited 23 times, 1 visits today)