อำเภอควนเนียง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.
นายดำรงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอควนเนียง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และราษฎรบ้านเกาะยวน ตำบลรัตภูมิ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครอบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณสระน้ำควนเรียบ บ้านเกาะยวน หมู่ที่ 11 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

 

(Visited 55 times, 1 visits today)