เตรียมพันธุ์กล้าไม้ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายดำรงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอควนเนียง มอบหมายให้นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เตรียมพันธุ์กล้าไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และลงพื้นที่เตรียมสถานที่ ณ บริเวณสระนำ้บ้านเกาะยวน  ม.11 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา

ภาพ: สุภาวดี / ข่าว : นิรดา

(Visited 71 times, 1 visits today)