Kick Off สร้างคลังอาหารรอบบ้าน ผู้นำปลูกผัก

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.

นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ Kick Off ปฏิบัติ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร” ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลรัตภูมิ ณ บ้านนางสุภาพร อัมพรพงศ์ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 8 ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว : นิรดา

(Visited 55 times, 1 visits today)