พช.ไม่ทิ้งกัน พักชำระหนี้สตรี ตำบลห้วยลึก

วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ขอลดอัตราดอกเบี้ยและการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลห้วยลึก จำนวน 11 กลุ่ม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหัวปาบ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว : นิรดา

(Visited 51 times, 1 visits today)