พช.ไม่ทิ้งกัน พักชำระหนี้สตรี ตำบลควนโส

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.

นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ขอลดอัตราดอกเบี้ยและการพักชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลควนโส จำนวน 11 กลุ่ม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาลิง หมู่ที่ 7 ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว : นิรดา

(Visited 67 times, 1 visits today)