พช.โซน 2 ร่วม KICK OFF “สร้างคลังอาหารรอบบ้าน”

14​ เม.ย.63 เวลา​ 09.30​ น.

              ​ นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยพัฒนา​การอำเภอ​ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ โซน 2 ( อำเภอควนเนียง เมืองสงขลา รัตภูมิ และบางกล่ำ) ดำเนินการ kick off กิจกรรม Quick Win 90 วัน  “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” พร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของโครงการ แนะนำ แลกปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัว น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาล​ที่​ 9​ มาดำเนินใช้ในชีวิตประจำวัน ณ แหล่งเรียนรู้บ้านพักนางบุญฑิตยา แก้วมัน ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ภาพ/ข่าว : นิรดา

(Visited 31 times, 1 visits today)