พช.ควนเนียง ร่วมต้อนรับ สพจ.สงขลา ตรวจเยี่ยมติดตามงาน

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. 

นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ร่วมต้อนรับนางสายจิตร พืชพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เพื่อร่วมประชุมติดตามและตรวจเยี่ยม ในประเด็นการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การพักชำระหนี้ของสมาชิกฯ ,การส่งเสริมช่องทางการตลาด otop ,การปลูกผักสวนครัว Quick win 90 วัน ,การจัดเก็บ จปฐ. , มาตราการการพักชำระหนี้โครงการ กข.คจ. และติดตามการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ  และ เวลา 13.00 น. ได้ติดตามตรวจเยี่ยมหมู่บ้านสารสนเทศและหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว : นิรดา

(Visited 27 times, 1 visits today)