พช.ควนเนียง ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 3 เม.ย. 63 เวลา 10.00 น.

นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ลงติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มรับซื้อน้ำยางสดและเศษยาง ม. 2 ต. ห้วยลึก และได้เยี่ยมชมสวนพริกที่ทางกลุ่มได้ดำเนินการปลูกเพื่อเสริมรายได้ หลังจากการรับซื้อน้ำยาง

(Visited 39 times, 1 visits today)