หน้ากากอนามัย ทำเองได้ง่ายนิดเดียว

18 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.

นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ร่วมติดตามการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก ตำบลห้วยลึก จังหวัดสงขลา

(Visited 26 times, 1 visits today)