ติดตามเพื่อพัฒนา KBO เครื่องแกงเกาะยวน

18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง ร่วมกับคณะกรรมการ KBO จังหวัดสงขลา  ติดตามและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงเกาะยวน ณ บ้านเกาะยวน หมู่ที่ 11    ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว : นิรดา , สุภาวดี

(Visited 105 times, 1 visits today)