หลายหัว​ ดีกว่าหัวเดียว!!! แผนชุมชนเลยเกิด

14​ มี.ค.​ 63​ เวลา​ 13.00​ น.​

      นางสาวสมฤทัย​  ยิ้มหิ้น​  พัฒนาการ​อำเภอ​ควนเนียง.  มอบหมา​ยให้นาง​สุภา​วดี​  ขวัญ​ฤกษ์​  พัฒนากร​ประจำ​      ตำ​บ​ลบาง​เห​รี​ยง​ ร่วมเวทีประชาคมการจัดทำแผนหมู่บ้าน​ ณ​ บ้านยางหัก​ ม.2 ต.บางเหรียง​ อ.ควนเนียง จ.สงขลา

(Visited 91 times, 1 visits today)