เตรียมความพร้อม ค้นหาแชมป์ !!!

9 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 น.

นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วย นางสุภาวดี ขวัญฤกษ์ พัฒนากรประจำตำบลบางเหรียง และอาจารย์จาก ม.หาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน(Champ) และทดสอบโปรแกรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านบางเหรียงใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

(Visited 29 times, 1 visits today)