สพจ.สงขลา ร่วมด้วย สพอ.ควนเนียง ดำเนินกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสงขลา

          วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 สพจ.สงขลา ร่วมด้วย สพอ.ควนเนียง ดำเนินกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา โดยมีนายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบแนวทางการดำเนินงาน พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ  นางเบญจมาศ สุทัศน ณ อยุธยา จนท.กองทุนฯ  สร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 โดยมีอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน และประธาน กพสม.  จาก อ.ควนเนียง และ อ.รัตภูมิ เข้าร่วม จำนวน 109 คน     ณ ห้องประชุม กศน. รัตภูมิ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ข่าว/ภาพ : นิรดา

(Visited 50 times, 1 visits today)