สพอ.ควนเนียง ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรอบปีที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา และวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง

(Visited 40 times, 1 visits today)