พช.ควนเนียง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 10 ก.ค. 62 เวลา 09.00 น. นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง พร้อมด้วยนางมะลิ ไชยยัง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการผู้รับผิดชอบงานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอควนเนียง โดยมีนายภูวนาท ล่องเซ่ง ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานในการประชุม

(Visited 93 times, 1 visits today)