สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.ควนเนียง

วันที่ 26 กพ. 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียง นำโดย นส.สมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียงพร้อมด้วย นางกาญจนา น้าวประจุล พัฒนากรตำบลบางเหรียง ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านบางเหรียงใต้ ม.5 และบ้านโคกเมือง ม.12 ต.บางเหรียง พร้อมเจ้าของผลิตภัณฑ์ฯ รับการตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุย เพื่อรับข้อแนะนำ จากสำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดสงขลา และเติมเต็มให้กับชุมชนฯ ในการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวฯ โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนักวิชาการจังหวัดฯ

(Visited 60 times, 1 visits today)