Wow IT เจ้าหน้าที่ พช. ร่วมอบรมโครงการการบริหารจัดการข้อมูลและเทคนิคการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ภารกิจงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  นางสาวสมฤทัย ยิ้มหิ้น พัฒนาการอำเภอควนเนียง มอบหมายให้นางสาวนิรดา เบ็ญฮาวัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการการการบริหารจัดการข้อมูลและเทคนิคการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ภารกิจงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา โดยมี นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน

(Visited 69 times, 1 visits today)