นางสุจิรา สัมพันธ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอควนเนียง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khuanniang วันที่ 05 ธ.ค. 2565

สพอ.ควนเนียงร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khuanniang วันที่ 05 ธ.ค. 2565

สพอ.ควนเนียงร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันจันทร์ที่ 5ธันวาคม 2565 นายวินิจ เทพนิต นายอำเภอควนเ [...]