นางสุจิรา สัมพันธ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอควนเนียง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khuanniang วันที่ 29 มิ.ย. 2565

ทีมพี่เลี้ยงตำบลรัตภูมิ ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบถุงยังชีพของใช้อุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ในพื้นที่ตำบลรัตภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย khuanniang วันที่ 30 มิ.ย. 2565

สพอ.ควนเนียงร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (ผู้นำ อช.) หญิง ซึ่งนางละมัย ขวัญสง่า ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคว [...]