ติดต่อเรา


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ที่ว่าการอำเภอควนขนุน หมู่ที่ 5 ตำบลควนขนุน
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
เบอร์โทรศัพท์ 074-682-000
อีเมล์ khuankhanun@cdd.go.th 

(Visited 779 times, 1 visits today)