ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบแก้ว

รายละเอียดผู้ประกอบการ
สริลนุช รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

สถานที่จำหน่าย : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์
ที่ตั้ง : 42394 11 ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย สตูล
โทรศัพท์ : 831933225
โทรสาร :
อีเมลล์ :
Website :

 

(Visited 592 times, 1 visits today)