26 ส.ค. 63 พอ.ควนกาหลง เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนา กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการในพื้นที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล

[...]

อ่านต่อ

20 ส.ค. 63 พัฒนาการอำเภอควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสตูล ปี 2563 ณ ป่าชุมชนบ้านควนบ่อทอง หมู่ที่ 1 ตำลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

[...]

อ่านต่อ