ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้นำศาสนา และบัณทิตอาสาฯ อ.ควนกาหลง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางดวงจันทร์ หมานละงู พัฒนาการอ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ควนกาหลง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

สพอ.ควนกาหลง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบา [...]

อ่านต่อ