#พช.ควนกาหลง ร่วมตรวจสอบครัวเรือน เป้าหมาย TPMAP เพื่อคัดเลือกเป็นครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน

#พช.ควนกาหลง ร่วมตรวจสอบครัวเรือน เป้าหมาย TPMAP เพื่อค [...]

อ่านต่อ

พช.ควนกาหลง ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญบ้านฯและประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น click ชุมชน

🌴#พช.ควนกาหลง ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำน [...]

อ่านต่อ

พช.ควนกาหลง ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา

🌴#พช.ควนกาหลง ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง [...]

อ่านต่อ