พัฒนาชุมชนควนกาหลงดำเนินการประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ

พัฒนาชุมชนควนกาหลงดำเนินการประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำ [...]

อ่านต่อ

พช.ควนกาหลง ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

🌴พช.ควนกาหลง ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ก [...]

อ่านต่อ