โครงสร้างบุคลากร

นางดวงจันทร์ หมานละงู

พัฒนาการอำเภอควนกาหลง

นางรัตนาวดี ใจดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลควนกาหลง

นายนรวิชญ์ ยางทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลทุ่งนุ้ยและตำบลอุใดเจริญ

(Visited 640 times, 1 visits today)