กิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์

💃วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางดวงจันทร์ หมานละงู พัฒนาการอำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนา บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พ่อแห่งชาติ) ได้ดำเนินการร่วมกันปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า และตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดขยะ เพื่อความสวยงาม สะอาดเรียบร้อย โดยมีนายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอควนกาหลงเป็นผู้นำในการทำกิจกรรม และมีส่วนราชการในพื้นที่ ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะครู เด็กนักเรียน บัณฑิตอาสาฯ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านอุใด หมู่ที่ 5 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
#WorldSoilDay #วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood

(Visited 1 times, 1 visits today)