พัฒนาชุมชนควนกาหลงประชุมอาสาพัฒนาชุมชน

พัฒนาชุมชนควนกาหลงประชุมอาสาพัฒนาชุมชน

📢วันที่ 13 กันยายน 2565 นางดวงจันทร์ หมานละงู พัฒนาการอำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมนควนกาหลง ดำเนินการประชุมอาสาพัฒนาชุมชนตำบลควนกาหลง และตำบลทุ่งนุ้ย เพื่อชี้แจ้งบทบาทหน้าที่ของอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และมีวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อ สร้างแรงบันดาลใจ ปลุกยักษ์ในการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชายและหญิงตำบลละ 1 คน ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนกาหลง จ.สตูล
📷 ประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล

#Clickชุมชน
#CDDEISพกพา
#BIGDATA
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership

(Visited 24 times, 1 visits today)