พัฒนาชุมชนควนกาหลงดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ

พัฒนาชุมชนควนกาหลงดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ

📢วันที่ 8 กันยายน 2565 นางดวงจันทร์ หมานละงู พัฒนาการอำเภอควนกาหลง มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมนควนกาหลง ดำเนินการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมถอดบทเรียนฯ โดยได้ดำเนินการประเมินความสุขมวลรวม(GVH) หรือผังใยแมงมุม ณ ศาลากองทุนหมู่บ้านห้วยน้ำดำใน ม.10 ต.ควนกาหลง
📷 ประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล

#Clickชุมชน
#CDDEISพกพา
#BIGDATA
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership

(Visited 10 times, 1 visits today)