พัฒนาชุมชนควนกาหลงดำเนินการประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ

พัฒนาชุมชนควนกาหลงดำเนินการประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ

📢วันที่ 7 กันยายน 2565 นางดวงจันทร์ หมานละงู พัฒนาการอำเภอควนกาหลง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมนควนกาหลง ดำเนินการประชุมโครงการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม 1.2 บูรณาการครัวเรือนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของที่ปฏิบัติการ โดยได้รายงานและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในระดับพื้นทีมของทีมพี่เลี้ยง และทบทวนการใช้ระบบ TPMap Logbook เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วน ณ อาคารศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าชุมชนครบวงจร องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
📷 ประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล

#Clickชุมชน
#CDDEISพกพา
#BIGDATA
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership

(Visited 16 times, 1 visits today)