ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอควนกาหลง

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอควนกาหลง

🎯วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางดวงจันทร์ หมานละงู พัฒนาการอำเภอควนกาหลง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอควนกาหลง โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
– การดำเนินงานโครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธรา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้ง้ต้นแห่งความดีงาม”
– ทบทวนคำสั่งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอควนกาหลง
-ทบทวน คำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูล
ณ ห้องประชุมกาหลง (ชั้น2) ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง

📷 ประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล

#Clickชุมชน
#CDDEISพกพา
#BIGDATA
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership

(Visited 18 times, 1 visits today)