พช.ควนกาหลง จัดโครงการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนด้วยหลักธรรมาภิบาล

♦️พช.ควนกาหลง จัดโครงการ Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนด้วยหลักธรรมาภิบาล

🎯วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางดวงจันทร์ หมานละงู พัฒนาการอำเภอควนกาหลง มอบหมายให้นางรัตนาวดี ใจดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายนรวิชญ์ยางทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีม move for found อำเภอควนกาหลง ลงพื้นที่จัดโครงการ mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนด้วยหลักธรรมาภิบาล ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านค่ายรวมมิตร และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสวน (2) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกลุ่มละ 25 คน โดยได้แนะนำและสนับสนุนการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบของกรมการพัฒนาชุมชน เช่น การแต่งตั้งกรรมการให้มี 4 ฝ่าย และการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้ประชุมสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น Click ชุมชน แก่กลุ่มเป้าหมายทั้ง 50 คน ณ ม.8 และ ม.11 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง

📷 ประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล

#Clickชุมชน
#CDDEISพกพา
#BIGDATA
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership

(Visited 15 times, 1 visits today)