พช.ควนกาหลง นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ

🌴พช.ควนกาหลง
นำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ 🌴

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางดวงจันทร์ หมานละงู พัฒนาการอำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ จัดประชุมคณะ ทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2565 ระดับอำเภอ เพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล จปฐ.
โดยคณะทำงานฯ ได้ พิจารณาแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลบางประเด็นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่งให้อำเภอเพื่อยืนยัน/รับรองข้อมูลฯ แจ้งให้จังหวัดทราบต่อไป โดยมีนายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอควนกาหลง เป็นประธานในการประชุม และหัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต. กำนันประธาน กพสอ. ผู้นำ อช. และประธานบัณทิตอาสาฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาหลง (ชั้น2) ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง

ประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลง

CDD Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 10 times, 1 visits today)