ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

🎯วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นาดวงจันทร์หมานละงู พัฒนาการอำเภอควนกาหลง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 11 ราย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 และ 9 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง โดยมีนายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอควนกาหลง เป็นผู้นำในการตรวจเยี่ยม พร้อมด้วย นางสาวพรรณี เพชรบุรี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ปลัดอำเภอ สัสดีอำเภอ . ควนกาหลง เจ้าหน้าที่รพ.สต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และบัณฑิตอาสาฯ ทั้งนี้ได้พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบปัจจัย และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้แก่ผู้ป่วยกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ตกเกณฑ์ ศจพ.

📷 ประชาสัมพันธ์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูล

#Clickชุมชน
#CDDEISพกพา
#BIGDATA
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership

(Visited 24 times, 1 visits today)