พช.ควนกาหลง ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล

🌴พช.ควนกาหลง ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล 🌴

🖋️วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางดวงจันทร์ หมานละงู พัฒนาการอำเภอควนกาหลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลง ดำเนินการตรวจรับ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล บ้านควนตำเสา ม.1 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง ซึ่งมีกองช่างจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย มาดำเนินการวัดขอบเขตต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด และมีนายณัฐกิตต์ สตันน๊อด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กำนันตำบลทุ่งนุ้ย(ผู้เข้าร่วมโครงการ) และตัวแทนผู้รับเหมา ร่วมตรวจรับด้วย

ประชาสัมพันธ์โดย สำนักงานงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนกาหลง

CDD Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 15 times, 1 visits today)