นางสาวอัสลีณ่า สมาคม

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอควนโดนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนโดน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย khuandon วันที่ 02 ก.ย. 2565

นายอำเภอควนโดน ช่วยเหลือพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ที่ตกเกณฑ์ มิติด้านรายได้

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย khuandon วันที่ 30 ส.ค. 2565

พช.ควนโดน ลุยลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนุนครัวเรือนตกเกณฑ์ก้าวผ่านมิติด้านรายได้ อย่างยั่งยืน

กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โดย khuandon วันที่ 02 ก.ย. 2565

นายอำเภอควนโดน ช่วยเหลือพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ที่ตกเกณฑ์ มิติด้านรายได้

นายอำเภอควนโดน ช่วยเหลือพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานขจัดคว [...]