🌟📌 สพอ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ครบรอบ 18 ปี 🌟📌

🌟📌 สพอ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ เนื่องใน วันคล้ายวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ครบรอบ 18 ปี 🌟📌
📢 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
📢 เวลา 10.00 น.
นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอคอนสาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ครบรอบ 18 ปี
กิจกรรมประกอบด้วย
– การถวายต้นเงินผ้าป่า รวมจำนวน 43,458 บาท
– ถวายภัตตาหารเพลพร้อมจตุปัจจัย แก่พระภิกษุสงฆ์
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานและสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอคอนสาร ทั้ง 42 กองทุน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าเรไร บ้านหัวนาม่วง หมู่ที่ 3 ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
🌟📌สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ🌟📌
📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌
#World Soil Day
#SEP to SDGs
#SDG for All@Kmitl
#Change for Good
🌟📌 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 🌟📌
(Visited 5 times, 1 visits today)