🌟📌 สพอ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ร่วงลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” และ รณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัว 🌟📌

🌟📌 สพอ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ร่วงลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” และ รณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัว 🌟📌
📢 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
📢 เวลา 11.30 น.
นายกิจจา นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอคอนสาร พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร ให้การต้อนรับ นางธัญสินี แก้วศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ในการลงพื้นที่ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” แปลง นายประไพร เรืองเจริญ บ้านหัวนาม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ และติดตามการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว รอบ 2 ต่อเนื่อง รณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่ตำบลคอนสาร
🌟📌สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ🌟📌
📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌
#World Soil Day
#SEP to SDGs
#SDG for All@Kmitl
#Change for Good
🌟📌 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 🌟📌
(Visited 5 times, 1 visits today)