🌟📌 สพอ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมชุมชน สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ D-HOPE 🌟📌

🌟📌 สพอ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมชุมชน สู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ D-HOPE 🌟📌
📢 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
📢 เวลา 10.00 น.
นายกิจจา นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอคอนสาร พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร ให้การต้อนรับ นางธัญสินี แก้วศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ในการลงพื้นที่ประชุมเตรียมความพร้อมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
โดยมี ผู้นำชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP บ้านโนนจำปาร่วมประชุม จำนวน 20 คน ซึ่งมีสาระสำคัญการประชุม ดังนี้
1. ทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. การสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3. แนวทางการคัดเลือก/ค้นหาผู้จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Champ) ที่จะพัฒนาสู่การจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE)
4. การวางแผนพัฒนาชุมชนสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยใช้ทรัพยากรชุมชนที่มีความหลายทางวัฒนธรรมไทคอนสาร วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ธรรมชาติ
5. การเชื่อมโยงชุมชนท่องเที่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในตำบล/อำเภอ/จังหวัด และจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง
🎉🎉 บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 3 ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติผ่าหมากป่ามะพร้าวซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่น และตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอคอนสาร คือ สวนรุกขชาติน้ำผุดทัพลาว วัดถาวรชัยศิริ (วัดด้อแด้) และเป็นทางผ่านสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว (ทุ่งกระมัง) และเขื่อนจุฬาภรณ์ วิถีชีวิตชุมชนมีอัตลักษณ์วิถีถิ่นไทคอนสาร ที่ยังมีเอกลักษณ์ทั้งภาษาพูด การแต่งกาย และอาหารพื้นถิ่นคั่วเนื้อคั่วปลา ทั้งนี้ เทศบาลตำบลห้วยยาง ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิ่งเทรลในฤดูหนาว และกิจกรรมเล่นสงกรานต์ในฤดูร้อน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ชุมชนพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวในชุมชน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ประชาชนได้อย่างเข้มแข็งต่อไป
ณ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
🌟📌สถานีข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ🌟📌
📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌
#World Soil Day
#SEP to SDGs
#SDG for All@Kmitl
#Change for Good
🌟📌 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 🌟📌
(Visited 7 times, 1 visits today)