สพอ.ฆ้องชัย เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เว็บไซด์ รุ่นที่ 3

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฆ้องชัย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 โดยนายธวัช พรหมพันใจ พัฒนาการอำเภอฆ้องชัย มอบหมายให้ นางสาวณัฐธภา คุ้มจอหอ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เว็บไซด์ รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม สพจ. ชั้น 2

(Visited 71 times, 1 visits today)