จ.กาฬสินธุ์ ประเมินและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 พื้นที่อำเภอฆ้องชัย

@กาฬสินธุ์ 19 มิถุนายน 2560 (ภาคบ่าย) นายประจักษ์ จอมทรักษ์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินและคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560 ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักการพัฒนาชุมชน ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีนายคารม คำพิทูรย์  นายอำเภอฆ้องชัย พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้านชุมชน/กลุ่มองค์กร และและพี่น้องประชาชน ร่วมให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการคัดเลือกกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บ้านกุดฆ้องชัย หมู่ที่ 8 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

(Visited 85 times, 1 visits today)