ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอคง

กลุ่มแปรรูปขนมไทยบ้านไทรโยง (กลุ่มกล้วยหวาน)

ติดต่อ : คุณลำดวน วีระสอน

โทร :  044 384092, 08 9283 1884

(Visited 142 times, 1 visits today)