📌 พช.คง ร่วมทีมปฏิบัติการตำบลขามสมบูรณ์ ลงพื้นที่ติดตามปฏิบัติการปลูกพืชผักสมุนไพรต้านภัย COVID-19 และติดตามครัวเรือนมีการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

📣วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.

🔆 นายวรพรรณ  คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง มอบหมายให้ นางสุวรรณา พันธุ์หวยพงษ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวรณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพรต้านภัย COVID-19  รอบ 2 ต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ได้ร่วมกับทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบความเหมาะสมของพื้นที่ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ตำบลขามสมบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามครัวเรือนมีการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 11  ตำบลขาสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 45 ครัวเรือน และมีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทั้ง 45 ครัวเรือน คิดเป็น 100 %

 

📍ณ  ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

 

#อำเภอคง

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD #ChangeForGood

#130ปีกระทรวงมหาดไทย

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#พช_คง #CNS

📸สถานีข่าว พช.คง รายงาน

(Visited 18 times, 1 visits today)