📌 พช.คง ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

📣วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น.

🔆 นายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง พร้อมด้วย นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง ร่วมกับเครือข่ายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 16 หมู่บ้าน ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” มีคณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมบริจาคทั้งสิ้นจำนวน 160 คน 56,000 ซีซี

📍ณ  หอประชุมอำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

 

#อำเภอคง

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD #ChangeForGood

#130ปีกระทรวงมหาดไทย

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#พช_คง #CNS

📸สถานีข่าว พช.คง รายงาน

(Visited 8 times, 1 visits today)