📌 พช.คง ประชุมวางแผนการการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566

📣วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.

🔆 นายวรพรรณ คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเกิดผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ

📍ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

 

#อำเภอคง

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD #ChangeForGood

#130ปีกระทรวงมหาดไทย

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#พช_คง #CNS

📸สถานีข่าว พช.คง รายงาน

(Visited 5 times, 1 visits today)