📌 พช.คง ร่วมทีมปฏิบัติการตำบลลงพื้นที่ติดตามปฏิบัติการปลูกพืชผักสมุนไพรต้านภัย COVID-19 และติดตามครัวเรือนมีการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

📣วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

🔆 นายวรพรรณ  คล้ายสงคราม พัฒนาการอำเภอคง มอบหมายให้ นางมณี  ศรีประเสริฐศักดิ์ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวรณรงค์ปลูกพืชผักสมุนไพรต้านภัย COVID-19  รอบ 2 ต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ได้ร่วมกับทีมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบความเหมาะสมของพื้นที่ ตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจติดตามครัวเรือนมีการใช้ถังขยะเปียกลดโลกร้อน  ในหมู่ที่ 2,15,18  ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากครัวเรือนเป็นอย่างดี

 

📍ณ  ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา

 

#อำเภอคง

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD #ChangeForGood

#130ปีกระทรวงมหาดไทย

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#พช_คง #CNS

📸สถานีข่าว พช.คง รายงาน

(Visited 4 times, 1 visits today)